Negeer navigatie
Uw vakantie, in Zeeland, op boerderijcamping
Klein rood, naar rechts kijkend en kukelend, haantje De Helenahoeve > Camping > Het boerenbedrijf > Interview
NL - EN - DE
 

 

Interview

Uit het PLATTELANDS POST MAGAZINE van november 2000:

Jos en Monique Mangnus op de Helenahoeve in Biervliet

Jos en Monique staan gearmd in hun huis Jos en Monique Akkerbouwbedrijf en minicamping met veel aandacht voor bruine bonen en aardappelteelt.

Jos Mangnus (43jr) en zijn vrouw Monique en hun twee kinderen Daniel en Mickey boeren op een akkerbouwbedrijf in de buurt van Biervliet in Zeeuws Vlaanderen. Het bedrijf ligt in de zogenaamde bruine bonen ring want in deze omgeving en nog enkele andere plaatsen in de buurt worden veel bruine bonen geteeld voor het conservenbedrijf HAK.

Jos vertelt dat zijn vader met deze teelt voor HAK in 1974 begon. Bruine bonen werden overigens al sinds mensenheugenis in dit gebied geteeld. HAK gebruikt de bonen om ze na bewerking netjes achter het glas van de bekende potten te stoppen en ze zo aantrekkelijk in winkels en supermarkten aan te bieden.

De samenwerking met HAK dateert tot op heden en tot volle tevredenheid en is ondertussen uitgebreid tot een behoefte van 1000 ton bonen op jaarbasis. Momenteel zijn er 50 telers lid van de bruinebonenteelt commissie. Ook HAK is lid.

Dit jaar hadden ze 18 ha bruine bonen in het bouwplan. Wanneer we het bedrijf begin november bezoeken is er nog een klein deel niet gedorst. Dat is laat want het weer is slecht en nat. Dat het zo laat is komt omdat hij voor een klein areaal laat is geweest met zaaien. De financiele resultaten van de teelt zijn wisselend maar gemiddeld bekeken zeker aantrekkelijk genoeg om er mee door te gaan. Een recent onderzoekje naar baten en kosten kwam uit op een saldo van 3491,00 gulden (circa 1584 euro) per hectare.

De afzet is via een contract geregeld. In goed overleg met HAK wordt jaarlijks bekeken voor hoeveel areaal er plaats is. Dat moet worden afgestemd om de verwachte vraag. Een derde deel van ieders areaal wordt geteeld voor een vaste contractprijs. Het resterende 2/3 deel wordt in 4 periodes met een maand tussentijd verkocht tegen de dan geldende marktprijs. Maar er is een veiligheid ingebouwd met een minimum maar ook met een maximum prijs. Dat maakt de teelt aan de prijzenkant betrouwbaar. De kilo-opbrengsten is een andere zaak. Die kunnen van jaar tot jaar behoorlijk varieren afhankelijk van met name de weersomstandigheden. HAK heeft ook nog een premie ingebouwd voor kwaliteit. Mangnus: HAK is een van de weinige bedrijven die kwaliteit ook echt beloond. Dat motiveert en daar doe je dan je uiterste best voor.

Een wagen wordt gevuld door een dorsmachine Het dorsen van de bonen De bonen worden na het dorsen naar het Termont en Thomaes in Biervliet gebracht. Die zijn gespecialiseerd in drogen en schonen van dat product. Na die voorbewerking worden de bonendoor HAK verder bewerkt. Het is een tamelijk vrije teelt, zegt Jos. Je draagt alle kosten zelf en je moet proberen een zo hoog mogelijk opbrengst per hectare te behalen want daarin ligt de eerste winst. Verder is het een gewas dat betrekkelijk weinig werk vraagt, vertelt hij. Onkruidbestrijding slaagt meestal goed, temeer omdat je zowel voor als na opkomst kunt behandelen. Vroeger was de oogst tijdrovend want toen werden de bonenstruiken met de hand getrokken en in ruiters gezet en werd veel later in het seizoen gedorst. Nu is er de zogenaamde Mobile Finer ontwikkeld een variant op de conservenerwten dorsmachine. De vader van Jos heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van deze machine voor de bruine bonen oogst. De ontwikkeling daarvan heeft het mogelijk gemaakt om op eenmansbedrijven een groot areaal bonen te telen.

Bouwplan

Het bedrijf van Jos en Monique is 70 hectare groot en had het afgelopen jaar de volgende gewassen in het bouwplan: tarwe, suikerbieten, consumptieaardappelen, bruine bonen, kapucijners, zomergerst en winteruien. Zo af en toe teelt hij ook graszaad en wat snijmais. Jos is op dit bedrijf geboren en zijn grootvader is hier destijds begonnen. Die kwamen uit Hontenisse. Aanvankelijk zat er eerst de broer van zijn vader op maar die kon het hier niet wennen en zodoende kwam zijn vader hier terecht. De grond is goed verkaveld en allemaal bij het bedrijf gelegen. De zwaarte varieert van 18 tot 25 %. Gemakkelijke grond waarop je alle gewassen goed kan telen.

Monique is een dochter van een slager uit IJzendijke. Ze heeft alle kneepjes van het akkerbouwvak leren kennen. Bovendien beheert ze op het bedrijf ook nog een minicamping waarop we straks nog terugkomen.

De kinderen weten nog niet wat ze met de boerderij willen. Ze zijn nog jong en Jos zelf wist op die leeftijd ook nog niet of hij wel of geen boer wilde worden. Jos: ik heb voordat ik boer werd van alles en nog wat gedaan maar onder andere ook gewerkt in de metaal, elektriciteit etcetera. Nu ik boer ben heb ik van al deze ervaring gemak. Je moet het ook zo zien, zegt hij, dat het voor jongelui tegenwoordig verre van uitnodigend is om boer te worden. De grond is voor een deel in eigendom en voor een deel nog eigendom van vader. De grondprijzen zijn enorm gestegen en dat maakt een overname er ook niet gemakkelijker op.

Opbrengsten en prijzen

Het is altijd aardig om op het einde van een akkerbouwjaar te kijken naar de resultaten. Die vallen in tweeen uiteen; de kilo-opbrengsten en de financiele opbrengsten. De kilo-opbrengsten waren goed op alle fronten. Financieel moeten we het nog bekijken, zeggen ze. Wanneer er van alles veel is dan zijn de prijzen van de vrije producten vaak ook laag. Of het moet ergens anders verrotten of verdrogen, zegt hij. We wachten maar af en je weet, 'de een zijn dood is de ander zijn brood'

Het werk op het bedrijf doet hij veel alleen maar bij de oogst van de aardappelen en graan is er hulp van buren en collega's binnen een samenwewrkingsverband. Daarnaast is het goed dat je over een loonbedrijf kunt beschikken, zegt hij.

Samenwerking met aardappelhandel Kleinjan

De aardappelen zijn belangrijk op het bedrijf. Hij prijst de samenwerking met het in deze streek nieuwe aardappelverwerkende bedrijf 'Kleinjan Vlaanderen' in Aardenburg. Die zijn sinds vorig jaar begonnen met een aanpak die ook inde Hoekse Waard waar het bedrijf ook een vestiging heeft al jaren succesvol is gebleken. Succesvol voor beide partijen zegt Jos veelbetekend.

Hij teelt dit jaar de rassen Ukema, Dalie en Folva voor Kleinjan Vlaanderen. Daarnaast heeft hij ook nog Bintje voor de vrije markt.

Kleinjan Vlaanderen heeft voor het ras Folva een deal met de supermarktgroep Schuitema. De afzet is op die manier door Kleinjan Vlaanderen goed georganiseerd. Het ras Folva is veel gevraagd. Kleinjan Vlaanderen heeft van dat ras de rechten in ons land. Er is sprake van een areaal van 800 hectare voor 2001. Daar is dan vooraf al een afzet voor geregeld. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de aardappelen. Zo moesten we dit jaar alle aardappelen vanwege het phytoftoragevaar eerst binnenrijden en dan pas later er weer voor controle uithalen voor de aflevering om daarmee ongewenste kwaliteitsverminderingen te vermijden. Jos prijst de inspanningen van Eric Buijsse, teeltdeskundige en inkoper van Kleinjan Vlaanderen. Die man kent hier de streek en de mentaliteit van de boeren als zijn broekzak.

We betrekken het pootgoed via Kleinjan Vlaanderen en hebben een terugleverplicht, legt hij uit.

Mangnus kan 500 ton aardappelen thuis opslaan en vorstvrij bewaren. Het meerdere wordt meestal direct afland geleverd.

Jos draait aan de hendel van de staande boormachine Jos aan het klussen De bewaring is gebaseerd op driehoeksroosters met Tolsma luchtkoeling. Hij heeft ook Bintje. Maar, zegt hij, misschien wel voor het laatste jaar. Het ras is niet meer zo gewild. Bovendien geeft het in vergelijking met Folva 10% minder kilo opbrengst terwijl de prijs voor Folva hoger ligt dan voor Bintje.

Poten en rooien doen ze met een aantal collega's. Ze rooien met een Kverneland tweerijer rechtstreeks op de wagen en dan de bewaarplaats in. Die samenwerking bevalt uitstekend. Jos bedient de rooier en de collega's zorgen voor de afvoer.

Andere gewassen

Suikerbieten hebben het ook goed gedaan. Toen we hem spraken waren nog niet alle bieten de grond uit. Hij zaaide dit jaar Assist en Windsor. De gehalten lagen nu gemiddeld op 16,4%. Ze hebben met twee andere collegas zelf een Vervaet bietenrooier. Het is een gebruikte machine, zegt hij, maar die werkt nog prima. Een bunkerrooier met een inhoud van 8 ton. Dat is voor ons prima want die hoeveelheid past precies op de kippers. Het voordeel is dat we nu zelf de rooidagen kunnen uitkiezen. Onderhoud doen we ook zelf maar als we in de winterdag er met zijn drieen een dag aan besteden is alles weer piko bello in orde.

De kapucijners worden ook voor HAK geteeld. Het gaat om een bescheiden areaal en wordt ook via de zogenaamde bruine bonen club geregeld. We maken daarover ook een prijsafspraak met HAK en nemen het mee in het totale bouwplan als een welkome afwisseling.

De Reggae brouwgerst wordt met de eigen maaidorser geoogst en het graan wordt geleverd aan Termont en Thomaes in Biervliet. De opbrengst schommelde ergens tussen de 63 en 6400 kg/ha.

Hij probeert ook jaarlijks een areaal winteruien. Een echt gokje, zegt hij lachend. De ene keer is het goud en de andere keer tranen. Maar tref je het een keer dat de handel in het voorjaar zonder uien zit dan schiet je in de roos. Aan de andere kant is het ook een gewas dat geld kost alvorens je het kunt oogsten. Daarom moet je het ook als een gokje blijven zien.

Het is een prima product voor de vrije handel. Wie het meest biedt die kan ze meenemen.

Jos staat voor de trekker met de spuitinstallatie Jos bij de trekker De tarwe deed het dit jaar goed. Hij zaaide Vivant en de afzet is geregeld via Termont en Thomaes. We zitten er vlak in de buurt en we doen er veel van onze zaken mee. Ook de aanschaf van kunstmest hoort bij die handel. Gewasbeschermingsmiddelen betrekt hij veelal via de firma Vermue uit IJzendijke. Ze hebben bij Mangnus een bejaarde BM Volvo maaidorser. Een oud beestje van meer dan 30 jaar, zegt Jos, maar nog steeds betrouwbaar en daardoor goedkoop in gebruik en voordelig in effect. Het spuiten van de gewassen doet Jos zelf. We hebben een eigen spuit die is gebaseerd op een John Deere trekker en een Douven spuit. Het apparaat heeft een 1000 liter watertank en een werkbreedte van 21 meter. Het is een vaste opstelling die in de spuitperiode altijd zo voor het pakken staat. Je bent dan wel een trekker' kwijt' maar het gemak dient de mens.

Jos is gezegend met een paar rechter handen en vandaar dat hij veel oudere spulletjes goed aan de draai kan houden. 'ik kan niks wegdoen' zegt hij. Hij werkt met een Fiat en een John Deere trekker, die hij via Vervaet uit Biervliet en Riemens uit IJzendijke heeft betrokken.

Mechanisatie heeft mijn interesse maar het moet wel betaalbaar blijven en dan zit er vaak meer uitdaging in het aan de praat houden van oudere materialen dan de aanschaf van iets nieuws.

Grond in konditie houden

Mangnus probeert de relatief lichte grond zo goed mogelijk in conditie te houden. Dat doet hij deels met gele mosterd en deels met dierlijke mest. Voor de aardappelen is kippenmest in zwang. Via het bedrijf van Kunst EcoService in Oostburg wordt die mest gekocht en verspreid. Daar heb ik verder zelf dan geen omkijken naar, zegt Jos. Hij is geen voorstander van varkensdrijfmest. Hij wil ook geen mestafzetkontrakt met een dierenhouder. Ik wil een vrij man blijven in dat opzicht. Hij ergert zich wel eens aan sommige varkenshouders in de streek die zoals het lijkt zich bepaalde vrijheden veroorloven en daar nog mee weg komen ook. Terwijl ik een boete krijg als er een verkeerde kleur dakpan op mijn dak ligt.

Graag een grotere camping

Campinggasten spelen Jeu de Boules Op de boerderijcamping De minicamping draait al vanaf 1992 en dat bevalt ons uitstekend, zeggen ze. Het is gezellig en het brengt leven in de brouwerij. Bovendien krijg je op deze manier de kans om de gasten iets bij te brengen van de praktijk van de landbouw en het boerenleven van alle dag.

Het gaat om 15 staanplaatsen. Je moet er ook het nodige voor investeren maar dat is logisch.

Monique regelt over het algemeen de zaken rond de camping. Jos: wanneer ik druk ben in het land dan zou dat voor mij niks zijn. Ze hebben bij Mangnus pogingen ondernomen om de camping te vergroten. Dat mag niet van de overheid. We wilden er een landschapscamping van 3 hectaqre groot van maken. Maar ook dat wordt tegengehouden. Wij beschouwen de camping als een tweede tak die best wat zou kunnen groeien. Ze hebben in het verleden vaak nagedacht over een tweede tak. Wat zou het worden? Kippen, kuikens, struisvogels, of wie of wat dan ook. Tot er een camping uit kwam. Maar dat hadden we eigenlijk vanaf het begin al gewild.

Al met al hebben ze het bij Mangnus goed naar de zin We hebben gelukkig nog veel plezier in ons werk. We beseffen heel vaak dat wat wij hier hebben aan ruimte en vrijheid een groot goed is. Er zijn hoge heren die daar heel hun leven naar toe werken en het wellicht nooit bereiken, terwijl wij het hier zo maar voor het pakken hebben. We hebben natuurlijk nog wel wensen, zeggen ze. De belangrijkste is om de camping te mogen vergroten. We worden hier in ons boer zijn in zekere zin belemmerd door het ontbreken van zoet water waarmee we zouden kunnen beregenen. De grond heeft op sommige plaatsen van 30 a 40 cm bouwvoor op grof zand. We hebben hier goede jaren als het op tijd een keer regent. is het een droog en heet jaar dan is het voor ons 10 tegen 1 een slecht jaar.

 

Contact informatie boerderijcamping De Helenahoeve

 

Het vCard logo (een gestileerd adreskaartje met een duidelijke V erop)Import vCard De Helenahoeve
Familie Mangnus
Monique, Daniel, Mickey
Helenaweg 1
4521GR Biervliet
info@helenahoeve.nl
0115 481267

Heeft u klachten? Zeg het ons.
Bent u tevreden? Zeg het anderen (Twitter, Facebook, Google+, Zoover, Pinterest, LinkedIn, Tumblr).

Bekijk de beschikbaarheidReserveerGeef uw meningMail

De QR code voor de website www.helenahoeve.nlhelenahoeve.nlBoerderijcamping de Helenahoeve
Jos en Monique Mangnus
Helenaweg 1
4521 GR Biervliet

0115 481267
- www.helenahoeve.nl